Spoločnosť narco s.r.o., bola založená v roku 2008 za účelom zastrešenia podporných služieb v stavebníctve, vrátane inžinieringu a projektového manažmentu.


Spoločnosť vo svojej činnosti využíva dlhoročnú prax konateľov v stavebníctve, poskytuje vysokokvalitné odborné služby od výberu staveniska, vybavovania územných rozhodnutí či stavebných povolení cez stavebný a technický dozor investora, až po kolaudáciu a uvedenie stavby do prevádzky.

Pri profesionálnom stavebnom poradenstve sa stala základnou filozofiou spoločnosti kvalita, neustále vzdelávanie, zodpovednosť a serióznosť.